Dlaczego bardziej efektywne jest budowanie swoich oszczędności poprzez fundusze inwestycyjne niż inne klasyczne formy oszczędzania?

W przeciwieństwie do większości krajów zachodnich, takich jak Niemcy czy Francja, w Polsce od wielu lat największą popularnością wśród Klientów cieszą się lokaty i konta oszczędnościowe, które co prawda dają bardzo niskie stopy zwrotu, ale dla większości są symbolem komfortu i bezpieczeństwa finansowego. Wynika to głównie z tego, że Polacy wciąż nie posiadają wystarczającej wiedzy o innych formach budowania oszczędności, nie znając produktów, które są dziś dostępne na rynku. Udział oszczędności długoterminowych w aktywach gospodarstw domowych jest jednym z najniższych w Europie, w Polsce wynosi zaledwie 13 procent. Dla porównania w Wielkiej Brytanii kapitały długookresowe stanowią ponad połowę posiadanych środków. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego i ubezpieczeniowego rośnie świadomość Polaków w tej tematyce, dzięki czemu coraz więcej osób decyduje się na oszczędzanie swoich środków poprzez fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne to świetna alternatywa dla lokat oraz kont oszczędnościowych. Goldberg and Sons demonstruje Klientom od wielu lat, że taka forma oszczędzania świetnie się sprawdza i jest o wiele efektywniejsza od stereotypowego konta oszczędnościowego, jeżeli tylko trzymamy się wspólnie ustalonej strategii, która na bieżąco monitorowana jest w ramach Naszej comiesięcznej, firmowej obsługi Klienta przejawiającej się m.in jako Sobota Serwisowa. Na początku układania każdego planu finansowego dla Klienta określamy horyzont czasu, niezbędny do zbudowania oczekiwanych oszczędności oraz dobieramy odpowiedni program oszczędnościowy, w zależności od preferencji i oczekiwań Klienta. Są to zawsze rozwiązania bezpieczne, których celem jest ochrona zgromadzonego kapitału (zazwyczaj fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji). Nie możemy rozmawiać o ryzykownych formach pomnażania kapitału, w momencie gdy podstawowe potrzeby nie są jeszcze w całości zabezpieczone. Musimy pamiętać, że oszczędzanie nie polega na agresywnym pomnażaniu, a na kumulowaniu kapitału w czasie, przy jednoczesnym utrzymaniu jego wartości realnej. Fundusz inwestycyjny najprościej mówiąc jest to forma wspólnego inwestowania. Uczestnicząc w takiej formie budowania kapitału mamy możliwość uczestnictwa w idei wspólnego inwestowania, a co za tym idzie rozwijamy gospodarkę oraz różnego rodzaju projekty, które zazwyczaj odkładając określoną kwotę nie byłyby dla Nas dostępne. W ramach budowania oszczędności poprzez fundusze, dzięki efektowi skali możliwe jest lepsze dywersyfikowanie ryzyka. Niezależnie od kwoty mamy możliwość posiadania w swoim portfelu bardzo wielu różnych rodzajów aktywów, zaczynając od polskich obligacji skarbowych, a kończąc nawet na obligacjach innych krajów denominowanych w innych walutach, co najbardziej wpływa na bezpieczeństwo Naszych oszczędności. Do głównych zalet takiej formy budowania oszczędności należy bardzo wysokie bezpieczeństwo środków finansowych, które funduszom inwestycyjnym powierzają inwestorzy. Ryzyko bankructwa funduszu zostało bowiem ograniczone praktycznie do zera. Kolejnym atutem jest szeroki wybór funduszy na rynku, a także duża elastyczność w ich doborze. W przypadku funduszu otwartego w dowolnym momencie możemy do niego przystąpić lub zażądać odkupienia posiadanych jednostek uczestnictwa. I co najciekawsze, w fundusze może inwestować praktycznie każdy, bo łatwo znaleźć fundusze inwestycyjne z niskimi minimalnymi kwotami wejścia do takiej formy oszczędzania. Konsultanci Goldberg and Sons posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę, by pomóc Państwu wybrać odpowiedni program najlepszy do Państwa indywidualnych preferencji! Jeżeli nie podjęliście Państwo jeszcze odpowiednich kroków w kierunku rozpoczęcia gromadzenia oszczędności lub jeśli kwota, którą Państwo systematycznie oszczędzacie nie jest jeszcze adekwatna do celu, który chcecie osiągnąć to jest to właściwa pora, by spotkać się z Naszym konsultantem. Wcześniej rozpoczniemy realizację właściwej strategii finansowej tym lepsze efekty osiągniemy, niezależnie od kwoty, którą możemy oszczędzać!

...