Posiedzenie Zarządu Goldberg&Sons

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że 30 listopada 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Goldberg&Sons, na którym oficjalnie powołano w skład Zarządu nowych członków. Serdecznie gratulujemy Panu: Janowi Sapecie, Krzysztofowi Żakowi oraz Rafałowi Irzeńskiemu. Jesteśmy przekonani, że dzięki swojemu bogatemu biznesowemu doświadczeniu będą oni mieli ogromny wpływ na dalszy efektywny rozwój Spółki. Kończący się rok 2014 przyniósł wiele udogodnień i pozytywnych zmian, które wpłynęły na najwyższą jakość świadczonych przez Nas usług. Dziękujemy Państwu serdecznie za liczne wyrazy uznania względem osób, które współpracują z firmą Goldberg&Sons. Państwa zaufanie jest naszym priorytetem!

...