Stanowisko Goldberg and Sons w sprawie komunikatu umieszczonego na temat Spółki na stronie UOKiK

W związku z opublikowanym przez Prezesa UOKIK w dniu 21 września 2017 r. komunikatem dotyczącym prowadzonego postępowania wobec Spółki Goldberg & Sons sp. z o.o. informujemy, że nie zgadzamy się z zamieszczonymi w jego treści zarzutami oraz ich uzasadnieniem.
Podkreślamy, że postanowienie, w oparciu o które wydano komunikat, zostało przez Spółkę zaskarżone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako bezzasadne i wydane bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego. Prezes UOKIK uznał za uzasadnione argumenty spółki we wniesiony zażaleniu i zadecydował o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego - czego jednak do dnia opublikowania komunikatu nie dokonano.
Poprawnie przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoli ustalić, że Spółka rozwiązała – w większości już kilka lat temu – współpracę z osobami, co do których istniały podejrzenia o niespełnianie wysokich standardów etycznych naszej firmy. Jakiekolwiek naruszenie interesów naszych Klientów zawsze powodowało i będzie powodować stanowczą reakcję Goldberg & Sons.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że opisane w treści komunikatu rzekome naruszenia dotyczą niespełna 1% wszystkich zawartych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia i ewentualnie mogły mieć miejsce wyłącznie w latach 2013-2014 bez naszej wiedzy i zgody.
Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację, niezwłocznie zwrócimy się do UOKIK o usunięcie lub zmianę niezgodnego z prawdą komunikatu, a także we właściwym trybie zaskarżymy orzeczenie UOKIK.
Wyrażamy przekonanie, że nawet te nieliczne zarzuty, które stawia nam UOKIK zostaną wkrótce uznane za bezpodstawne.

Zarząd Spółki

...